ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 150
   
 

 

Помпите от този вид са предназначени за транспорт на чисти, замърсени или агресивни течности, химически неактивни към материала, от който са изработени – охладителни системи, пречиствателни съоръжения. Подходящи за приложение в различни промишлености при сходни условия на работа.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ 150М1/151М1 - ПЦ 150/151 на лагерно тяло за куплиране с ел. двигател.
Двигателят може да бъде „Ex” изпълнение.
 
 
  ПЦ 150M1Р
  ПЦ 150 на лагерно тяло
куплирано със съединител и ел.
двигател на рама
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy1 Dy2 L B H h e1 e c a l b f s kg
ПЦ150 - 0.75/2 0.75 50 40
50
680 205 315 165 105 0 235 400 450 150 200 10 48
ПЦ150 - 1.5/2 1.50 50
ПЦ150 - 2.2/2 2.20 52
ПЦ150 - 3/2 3.00 55
ПЦ151 - 3/2 3.00 65
80
50
65
805 275 405 200 145 0 293 500 550 250 300 12 92
ПЦ151 - 4/2 4.00 417 212 300 93
ПЦ151 - 5.5/2 5.50 107
ПЦ151 - 7.5/2 7.50 880 462 232 310 600 650 132
ПЦ151 - 11/2 11.00 330 145