ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 160
   
 

 

Помпите от този вид транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95°С. Помпите намират приложение във всички области на хранително-вкусовата промишленост, химическата, фармацевтичната и други, където се изисква специфичен хидротранспорт и съществуват сходни условия.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ160К/161К - ПЦ160/161 върху количка за лесен транспорт и пускател.
ПЦ160В/161В - ПЦ160/161 с двойно челно механично уплътнение.
ПЦ160Т/161Т – ПЦ160/161 с двойна риза за охлаждане/отопление.
 
 
  ПЦ 160
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy1 Dy2 L B H h e1 e c a l b f b kg
ПЦ160 - 0.55/4 0.55 40
50
32
40
50
400 220 240 80 80 65 270 100 140 125 160 10 22
ПЦ160 - 0.75/4 0.75 23
ПЦ160 - 0.75/2 0.75 22
ПЦ160 - 1.1/2 1.10 23
ПЦ160 - 1.5/2 1.50 250 90 276 134 140 174 24
ПЦ160 - 2.2/2 2.20 450 174 28
ПЦ160 - 3.0/2 3.00 30
ПЦ161 - 3.0/2 3.00 50
65
80
50
65
80
600 310 305 100 100 95 283 140 187 140 200 12 43
ПЦ161 - 3.0/4 3.00 160 46
ПЦ161 - 4.0/2 4.00 317 112 290 180 190 190 51
ПЦ161 - 5.5/2 5.50 650 337 132 309 178 197 216 270 65
ПЦ161 - 7.5/2 7.50 71
ПЦ161 - 11.0/2 11.00 700 243 83