ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 160
   
 
 

 

Помпите от този вид транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95°С. Помпите намират приложение във всички области на хранително-вкусовата промишленост, химическата, фармацевтичната и други, където се изисква специфичен хидротранспорт и съществуват сходни условия.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ 160М1/161М1 - ПЦ 160/161 на лагерно тяло за куплиране с ел. двигател.
Двигателят може да бъде „Ex” изпълнение.
 
 
  ПЦ 160M1P
  ПЦ160 на лагерно тяло
куплирано със съединител
и ел. двигател на рама
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy1 Dy2 L B H h e1 e c a l b f s kg
ПЦ160M1P - 0.55/4 0.55 40
50
32
40
50
625 220 335 175 80 65 140 350 400 150 200 12 40
ПЦ160M1P - 0.75/4 0.75 42
ПЦ160M1P - 0.75/2 0.75 42
ПЦ160M1P - 1.1/2 1.10 43
ПЦ160M1P - 1.5/2 1.50 645 400 450 45
ПЦ160M1P - 2.2/2 2.20 685 48
ПЦ160M1P - 3.0/2 3.00 52
ПЦ161M1P - 3.0/2 3.00 50
65
80
50
65
80
845 310 430 225 100 95 200 500 550 250 300 87
ПЦ161M1P - 3.0/4 3.00 91
ПЦ161M1P - 4.0/2 4.00 96
ПЦ161M1P - 5.5/2 5.50 915 550 600 110
ПЦ161M1P - 7.5/2 7.50 115
ПЦ161M1P - 11.0/2 11.00 965 600 650 128