ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 160
   
 

 

Помпите от този вид транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95°С. Помпите намират приложение във всички области на хранително-вкусовата промишленост, химическата, фармацевтичната и други, където се изисква специфичен хидротранспорт и съществуват сходни условия.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ 160М2/161М2 - ПЦ 160/161 на лагерно тяло за куплиране с ел. двигател.
ПЦ 160М2МВ - ПЦ 160М2М/161М2М с двойно челно механично уплътнение.
ПЦ 160М2МТ - ПЦ 160М2М/161М2М с двойна риза за охлаждане/отопление.
 
 
  ПЦ 160M2M
  ПЦ160 с фланец за използване
на стандартен ел. двигател Б3,
Б5.
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy1 Dy2 L B H h e1 e c a l b f s kg
ПЦ160M2M - 0.55/4 0.55 40
50
32
40
50
400 220 240 80 80 65 100 350 140 125 160 10 22
ПЦ160M2M - 0.75/4 0.75 23
ПЦ160M2M - 0.75/2 0.75 22
ПЦ160M2M - 1.1/2 1.10 23
ПЦ160M2M - 1.5/2 1.50 250 90 400 134 140 174 24
ПЦ160M2M - 2.2/2 2.20 450 174 28
ПЦ160M2M - 3.0/2 3.00 30
ПЦ161M2M - 3.0/2 3.00 50
65
80
50
65
80
600 310 305 100 100 95 140 500 187 140 200 12 43
ПЦ161M2M - 3.0/4 3.00 160 46
ПЦ161M2M - 4.0/2 4.00 317 112 180 190 190 51
ПЦ161M2M - 5.5/2 5.50 650 337 132 178 550 197 216 270 65
ПЦ161M2M - 7.5/2 7.50 71
ПЦ161M2M - 11.0/2 11.00 700 600 243 83