ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 160
   
 

 

Помпите от този вид транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95°С. Помпите намират приложение във всички области на хранително-вкусовата промишленост, химическата, фармацевтичната и други, където се изисква специфичен хидротранспорт и съществуват сходни условия.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ160В/161В - ПЦ160/161 с двойно челно механично уплътнение.
ПЦ160Т/161Т – ПЦ160/161 с двойна риза за охлаждане/отопление.
 
 
  ПЦ 160С
  ПЦ160/161 с предпазен
кожух на ел. двигателя
на крака
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy1 Dy2 L B H h e1 e c a b kg
ПЦ160C - 0.55/4 0.55 40
50
32
40
50
450 220 340 180 80 65 135 195 210 24
ПЦ160C - 0.75/4 0.75 25
ПЦ160C - 0.75/42 0.75 24
ПЦ160C - 1.1/2 1.10 25
ПЦ160C - 1.5/2 1.50 26
ПЦ160C - 2.2/2 2.20 500 225 30
ПЦ160C - 3.0/2 3.00 32
ПЦ161C - 3.0/2 3.00 50
65
80
50
65
80
650 310 425 220 100 95 185 230 255 49
ПЦ161C - 3.0/4 3.00 52
ПЦ161C - 4.0/2 4.00 57
ПЦ161C - 5.5/2 5.50 700 280 71
ПЦ161C - 7.5/2 7.50 77
ПЦ161C - 11.0/2 11.00 750 320 89