ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 170
   
  ПЦ 170
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 

 

Помпите от този вид намират приложение в процеси изискващи малки дебити при високи налягания на изпомпвания флуид. Има възможност за монтаж от 2 до 6 работни стъпала. Монтираните работни колела са от закрит тип. Предназначени са да транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95 °С.

 
     
 
Възможни допълнителни опции:
ПЦ 170М1Р - ПЦ 170 на лагерно тяло куплирано със съединител и ел. двигател на рама.
ПЦ 170К - ПЦ 170 върху количка за лесен транспорт
и пускател.
 
 


 
 МОДЕЛ P РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy L B H h e1 e c a l b f s kg
ПЦ170 - 2/1.5 0.55 32 25 420 220 245 90 100 50 226 100 135 140 175 10 25
ПЦ170 - 2/2.2 0.75 460 125 175 28
ПЦ170 - 3/1.5 0.75 445 125 251 100 135 26
ПЦ170 - 3/2.2 1.10 485 125 175 29
ПЦ170 - 3/3 1.50 510 255 100 258 140 187 160 200 12 33
ПЦ170 - 4/2.2 2.20 245 90 150 276 125 175 140 175 10 30
ПЦ170 - 4/3 3.00 535 255 100 283 140 187 160 200 12 34
ПЦ170 - 5/3 1.10 560 175 308 35
ПЦ170 - 5/4 1.50 267 112 315 180 190 230 41
ПЦ170 - 6/3 2.20 585 255 100 200 340 187 160 200 36
ПЦ170 - 6/4 3.00 267 112 180 190 230 42
ПЦ170 - 6/5.5 3.00 620 46