ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ СЕРИЯ 170
   
  ПЦ 170C
  ПЦ170 с предпазен кожух
на ел. двигателя
на крака
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 

 

Помпите от този вид намират приложение в процеси изискващи малки дебити при високи налягания на изпомпвания флуид. Има възможност за монтаж от 2 до 6 работни стъпала. Монтираните работни колела са от закрит тип. Предназначени са да транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси с динамичен вискозитет от 0.001 до 0.01 Pa.s и температура на транспортираната течност до 95 °С.

 
     
 
 


 
 МОДЕЛ P  РАЗМЕРИ, mm T
  kW Dy L B H h e1 e c a b kg
ПЦ170 - 2/1.5 1.50 32 25 470 220 245 90 100 50 226 195 190 28
ПЦ170 - 2/2.2 2.20 510 225 31
ПЦ170 - 3/1.5 1.50 495 125 251 195 29
ПЦ170 - 3/2.2 2.20 535 225 32
ПЦ170 - 3/3 3.00 560 255 100 258 36
ПЦ170 - 4/2.2 2.20 245 90 150 276 33
ПЦ170 - 4/3 3.00 585 255 100 283 230 37
ПЦ170 - 5/3 3.00 610 175 308 38
ПЦ170 - 5/4 4.00 267 112 315 44
ПЦ170 - 6/3 3.00 635 255 100 200 340 39
ПЦ170 - 6/4 4.00 267 112 45
ПЦ170 - 6/5.5 5.50 670 280 49