ПОМПИ ВИХРОВИ САМОЗАСМУКВАЩИ СЕРИЯ 200
   
 

 

Помпите са приложими за транспорт на течности без съдържание на механични примеси в различни области на хранително-вкусовата промишленост. Помпите от тази серия самозасмукват от дълбочина до 6 метра под нивото й. Намират приложение в процеси, при които транспортирания флуид съдържа голямо количество въздух или газ. Конструкцията им ги прави реверсивни в зависимост от посока на въртене на електрическия двигател.

 
     
 
 
Възможни допълнителни опции:
ПВС 202К/205К - ПВС 202/205 върху количка за лесен транспорт и пускател.
ПВС 202М1Р/ 205М1Р - ПВС 202/205 на лагерно тяло куплирано с ел. двигател чрез съединител на рама.
ПВС 202М1/205М1 - ПВС 202/205 на лагерно тяло за куплиране с ел. двигател.
 
 
  ПВС 202
ПВС 205
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
   
 
 
 МОДЕЛ Q H P РАЗМЕРИ, mm T
  m3/h m kW Dy L B H h e1 c a l b f s kg
ПВС202 2 15 0.75 40 400 200 250 80 120 200 100 140 125 160 10 21
ПВС205 5 1.50 460 260 90 135 216 125 174 140 174 26