Контакти

Производствена база:
6600 Кърджали,
Източна индустриална зона
улица Четвърта индустриална № 5
П.К. 187 

тел: 0361 66650
тел: 0361 66655
моб: 0888247881
факс: 0361 66651
e-mail: unitech@unitech.bg