ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобилните дебитомери са предназначени за управление на помпи, чрез измерване на проводими течности с кинематичен вискозитет < 70 mm²/s при 40 °C.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Измерван дебит: до 54 m3/h
Номинално налягане: 16 bar
Температура: до +85°C
Управлявана Мощност: дo 7.5 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304, EPDM

МОДИФИКАЦИИ

ФМ: Мобилен дебитомер за управление на помпа със сензорен екран.