Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ДБФП №BG16RFOP002-2.077-1705-C01.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“

Обща стойност: 150 000.00 лв.; БФП: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско (ЕФРР) и 22 500.00 лв. национално финансиране.

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.