Archive for the 'Новини' Category

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Posted on януари 25th, 2021 · Posted in Новини

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ДБФП №BG16RFOP002-2.077-1705-C01. Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от.. read more

СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ и СИЕ” открива процедура за „избор с публична покана”

Posted on април 21st, 2020 · Posted in Новини

СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ и СИЕ” открива процедура за „избор с публична покана” на  изпълнител с предмет: ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ с обособени позиции: Обособена позиция.. read more

СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ стартира дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет на СД „УНИТЕХ-ХРИСТЕВ И СИЕ“

Posted on февруари 10th, 2020 · Posted in Новини

На 03.02.2020 година СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ стартира дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет на СД „УНИТЕХ-ХРИСТЕВ И СИЕ““ с подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.. read more

Винария 2018

Posted on февруари 14th, 2018 · Posted in Новини

По традиция Унитех ще участва в Международната изложба за лозарство и винарство  ВИНАРИЯ 2018

Компанията няма да работи по време на коледните празници от 22.12 до 02.01

Posted on декември 15th, 2017 · Posted in Новини

Моля бъдете информирани, че компанията няма да работи по време на коледните празници от 22.12.2017 02.01.2018.