ПРИЛОЖЕНИЕ

Транспорт на флуиди без съдържание на механични примеси, с вискозитет до 150 Pa.s.
Конструирани за приложение в хранително вкусовата промишленост, както и в други области на приложение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 50 m3/h
Напор: до 2.5 bar
Температура: до +85°C
Инсталирана Мощност: дo 7.5 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304. PET

МОДИФИКАЦИИ

ППЛ370: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ППЛ370Б: ППЛ370 с байпасна връзка.

ППЛ370К: ППЛ370 монтирана на количка с пускател.