ПРИЛОЖЕНИЕ

Вакуум помпите с воден пръстен от серия 500 са предназначени за изсмукване на газове, създаване и поддържане на определено разреждане в различни апаратури и инсталации. Транспортираните газове или течносто- газови смеси трябва да бъдат негорими, химически неактивни и свободни от механически примеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 135 m3/h
Напор: до – 0.85 bar
Консумация на вода: до 8 l/min
Температура: до +85°C
Инсталирана Мощност: дo 4.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: СЧ15

МОДИФИКАЦИИ

ПВД4: Двустъпална вакуум помпа с воден пръстен

АПВ4: Двустъпалнен вакуум агрегат с воден пръстен