ПРИЛОЖЕНИЕ

Помпите от тази серия са предназначени за източване на варели и подобни съдове във вертикално положение. Te имат свойството за деликатен правопоточен транспорт на широк спектър от течности с или без твърди включвания с вискозитет до 150 Pa.s.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 4 m3/h
Напор: до 4 bar
Температура: до +85°C
Инсталирана Мощност: дo 1.5 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304, NBR (EPDM)

МОДИФИКАЦИИ

ПВ300Ф: Блок помпа за източване на варели.

ПВ300ФСт: ПВ300Ф монтирана на мобилна стойка за източване на бинове.