Archive for the 'Серия 150' Category

Центробежни помпи

Posted on декември 8th, 2017 · Posted in Серия 150

ПРИЛОЖЕНИЕ Транспорт на чисти, замърсени или агресивни течности, химически неактивни към материала, от който са изработени. Приложими в охладителни системи, пречиствателни съоръжения и други съоръжения със сходни процеси. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.. read more