ПРИЛОЖЕНИЕ

Транспорт на чисти, замърсени или агресивни течности, химически неактивни към материала, от който са изработени. Приложими в охладителни системи, пречиствателни съоръжения и други съоръжения със сходни процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 100 m3/h
Напор: до 4 bar
Температура: до +95 (120) °C
Инсталирана Мощност: дo 11.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

ПЦ150: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ПЦ150М1Р: ПЦ150 на лагерно тяло куплирано с ел. двигател чрез съединител, стоящи на рама.