ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение в процеси изискващи малки дебити при високи налягания на изпомпвания флуид. Възможност за монтаж от 2 до 6 работни стъпала. Монтираните работни колела са закрит тип.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 40 m3/h
Напор: до 9.5 bar
Температура: до +95 (120)°C
Инсталирана Мощност: дo 11 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

ПЦ170: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ПЦ170С: ПЦ170 с неръждаем кожух на ел. двигателя, стояща на неръждаеми крака.

ПЦ170Се: ПЦ170 с неръждаем ексцентричен кожух на ел. двигателя, стояща на петите на двигателя.

ПЦ170М1Р: ПЦ170 на лагерно тяло куплирано с ел. двигател чрез съединител, стоящи на рама.

ПЦ170Б: ПЦ170 с байпасна връзка с предпазно преливен клапан.

ПЦ170К: ПЦ170 монтирана на количка с пускател.