ПРИЛОЖЕНИЕ

Помпите от тази серия намират приложение за избистряне на течности, чрез флотационен процес на различни флуиди като мъст, сок и други.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 30 m3/h
Напор: до 6 bar
Температура: до +95 (120)°C
Инсталирана Мощност: дo 11 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

ПФЛ10ПГ1: Флотационна помпа с принудително подаване на газ.

ПФЛ10В: Флотационна помпа с атмосферно засмукване.

ПФЛ10Д: Флотационна помпа с дозиране на агенти.