ПРИЛОЖЕНИЕ

Помпите от тази серия са подходящи за смесване, дезинтегриране и хомогенизиране на различни флуиди и съставки. Приложими в хранително- вкусовата, козметичната, фармацевтичната, химическата и други промишлености.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 5 m3/h
Напор: до 1 bar за вода
Температура: до +95°C
Инсталирана Мощност: дo 11.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

МДХ400: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.