ПРИЛОЖЕНИЕ

Транспорт на флуиди с вискозитет до 50 Pa.s и включвания на частици с едрина съобразени с типоразмера на помпата. Конструирани за приложение в хранително вкусовата промишленост, както и в други области на приложение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 80 m3/h
Напор: до 2 (4) bar
Температура: до +85°C
Инсталирана Мощност: дo 11 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304, NR (NBR, EPDM)

МОДИФИКАЦИИ

ПЛ350: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ПЛ350Б: ПЛ350 с байпасна връзка с предпазно преливен клапан.

ПЛ350К: ПЛ350 монтирана на количка с пускател.

ПЛ350Мв: ПЛ350 с плавно механично управление на дебита.