ПРИЛОЖЕНИЕ

Транспорт на флуиди с вискозитет до 250 Pa.s. Агрегатът се състои от винтова помпа с приемен бункер и шнеково подаващо устройство.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 60 m3/h
Напор: до 4 bar
Температура: до +85°C
Инсталирана Мощност: дo 15.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304, NBR (EPDM)
Обем на приемния бункер: 0,3 м3

МОДИФИКАЦИИ

ПВ300АВ: Винтов агрегат със задно разположено управление.

ПВ300АС: Винтов агрегат с предно разположено управление.

ПВ300АВХ или ПВ300АСХ: Винтов агрегат от модификация ПВ300АВ или съответно ПВ300АС с увеличена вместимост на приемния бункер.

ПВ300АВМв или ПВ300АСМв: Винтов агрегат от модификация ПВ300АВ или съответно ПВ300АС с плавно механично управление на дебита.