ПРИЛОЖЕНИЕ

Помпите са приложими за транспорт на течности без съдържание на механични примеси в различни области на хранително-вкусовата промишленост. Помпите от тази серия самозасмукват от дълбочина до 6 метра под нивото й. Намират приложение в процеси, при които транспортирания флуид съдържа голямо количество въздух или газ. Конструкцията им ги прави реверсивни в зависимост от посока на въртене на електрическия двигател.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 35 m3/h
Напор: до 1.5 bar
Температура: до +95 (120)°C
Инсталирана Мощност: дo 11.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

ПВС200: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ПВС200С: ПВС200 с неръждаем кожух на ел. двигателя, стояща на неръждаеми крака.

ПВС200Сe: ПВС200 с неръждаем ексцентричен кожух на ел. двигателя, стояща на петите на двигателя.

ПВС200М1Р: ПВС200 на лагерно тяло куплирано с ел. двигател чрез съединител, стоящи на рама.

ПВС200Б: ПВС200 с байпасна връзка с предпазно преливен клапан.

ПВС200К: ПВС200 монтирана на количка с пускател.