ПРИЛОЖЕНИЕ

Помпите от този вид транспортират хранителни, агресивни и други видове течности, чисти от механични примеси. Намират приложение във всички области на хранително-вкусовата промишленост, химическата, фармацевтичната и други, където се изисква специфичен хидротранспорт и съществуват сходни условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Дебит: до 100 m3/h
Напор: до 5 bar
Температура: до +95 (120) °C
Инсталирана Мощност: дo 11.0 kW, 380(440)V, 50 (60) Hz
Материал: AISI 304

МОДИФИКАЦИИ

ПЦ160: Блок помпа директно куплирана на вала на електрическия двигател.

ПЦ160С: ПЦ160 с неръждаем кожух на ел. двигателя, стояща на неръждаеми крака.

ПЦ160Се: ПЦ160 с неръждаем ексцентричен кожух на ел. двигателя, стояща на петите на двигателя.

ПЦ160Т: ПЦ160 с двойна риза за отопление/ охлаждане.

ПЦ160В: ПЦ160 с двоен челно уплътнителен възел.

ПЦ160Б: ПЦ160 с байпасна връзка с предпазно преливен клапан.

ПЦ160К: ПЦ160 монтирана на количка с пускател.

ПЦ160М1Р: ПЦ160 на лагерно тяло куплирано с ел. двигател чрез съединител, стоящи на рама.